Cargo-boat.jpg
Succesvolle afronding pilot gasvrij containers

Douane, nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie en Platform Gassen in Containers zijn zeer te spreken over het initiatief van de vis- en vleesconservenbranche coor een gasvrije keten. Begin dit jaar is een pilot gestart voor een gasvrije keten in de vlees- en visconservenbranche. De pilot kreeg de naam F.O.G. (Free Of Gas) mee. Deze pilot is vrijdag 25 november 2011 succesvol afgerond bij het keurpunt Wibaco in Barendrecht. De pilot belichaamt een geslaagde samenwerking tussen diverse betrokken overheidsorganisaties (Douane, nVWA, Arbeidsinspectie) en het bedrijfsleven (De Nederlandse Zuidvruchten Vereniging met haar leden MCM Foods en Princes Foods).

MCM Foods en Princes Foods hebben in één jaar tijd hun gehele goederenstroom in kaart gebracht, waarbij in ieder stadium is vastgesteld of er wel of geen gas aan te pas kwam. Wat bleek: in geen van de containers zat gas; ook geen gas van uitdamping. Beide partijen konden dan ook na een jaar aantonen dat er een gasvrije keten bestond. De kosten voor dit onderzoek (vele duizenden euro’s per bedrijf) zijn door beide bedrijven zelf gedragen.

De Douane, nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie en Platform Gassen in Containers zijn zeer te spreken over dit initiatief van het bedrijfsleven voor deze specifieke keten. De overheidsorganisaties hebben altijd de mening van de overheid geventileerd dat het gasprobleem een probleem is van het bedrijfsleven dat door het bedrijfsleven zelf moet worden oplost. Dat dit mogelijk is, bewijzen deze bedrijven dan ook. Dit initiatief past ook prima in het door het Platform Gassen in Containers ontwikkelde protocol. Dit protocol is ontwikkeld om medewerkers een handvat te geven voor het veilig omgaan met gassen in zeecontainers.

Dit is dan ook aanleiding geweest voor de bovengenoemde drie overheidsorganisaties om samen met de koepel de NZV een pilot te starten. Een pilot waarbij twee bedrijven aantonen dat het mogelijk is om een gasvrije keten te hebben.

Dit is dan ook de doelstelling van de pilot, t.w. het beproeven van een gasvrije keten. De hogere doelstelling , nl. het uiteindelijke doel dat met deze pilot wordt bereikt is:

- Lastenverlichting voor het bedrijfsleven;

- Vereenvoudiging voor het inzetten van overheidsmiddelen;

Deze pilot is een goede aanzet om te komen tot een vorm van horizontaal toezicht. Samenwerken staat hier centraal. Er wordt uitgegaan van de goede bedoelingen van het bedrijf. De overheid hoeft niet meer actief op te treden en dat past in het streven om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen met als keerzijde dat de overheid het inzetten van overheidsmiddelen kan vereenvoudigen.

Het voornaamste uitgangspunt bij dit project was overigens dat de medewerkers bij de keurpunten geen enkel gevaar zouden oplopen.

De pilot is inmiddels succesvol afgerond. Hiermee is de weg vrij voor alle bedrijven die vis- en vleesconserven importeren en is het voor hen niet meer nodig – mits ze aangesloten zijn bij de NZV en voldoen aan de door de NZV geformuleerde voorwaarden – om hun containers bij het arriveren in de Rotterdamse haven te laten meten (behalve steekproefsgewijs) en zal geen Nederlandse gasvrij verklaring meer nodig zijn. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

 
Douane, nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie en Platform Gassen in Containers zijn zeer te spreken over het initiatief van de vis- en vleesconservenbranche coor een...
Protocol helpt bedrijven bij minimaliseren gezondheidsrisico’s van containergassen Jaarlijks komen in Nederland miljoenen zeecontainers met goederen aan. Tijdens het openen en...
Staatssecretaris Atsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de actie Tegengas wil beëindigen. Onderdeel van de actie Tegengas was dat jaarlijks 1000...
Het NVIC geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week, informatie aan artsen over gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren. Het centrum doet ook onderzoek...
Werkgevers en werknemers in België hebben in de cao afgesproken dat de betrokken bedrijven verplicht zijn om aandacht te besteden aan gevaarlijke gassen in containers. Bedrijven...