Cargo-boat.jpg
Wat willen wij?Voor een korte introductie in het onderwerp gassen in containers bekijkt u bovenstaand item.

Het Deskundigenplatform Gassen in Containers heeft tot doel het vaststellen van richtlijnen voor de veilige omgang met zeecontainers. Hiertoe worden tools voor de betrokken sectoren ontwikkeld zodat de problematiek rondom ladinggassen structureel wordt aangepakt.

Het veilig kunnen werken met containers staat voorop. Daarbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de logistieke keten.

Het Deskundigenplatform spant zich ondermeer in voor:

  • Het creĆ«ren van normen en protocollen
  • Het vinden van wegen voor een zo effectief mogelijke controle en het bereiken van een gelijk speelveld
  • Het bereiken en binden van alle betrokken bedrijven; en
  • Het in kaart brengen van doorlopende ontwikkelingen.
Het doel van het Platform is om op korte termijn op een aantal hoofdpunten richtlijnen te verzorgen. Dit gebeurt voor partijen die betrokken zijn bij het behandelen van containers, zoals ontvangers, verladers, logistieke dienstverleners en vervoerders.