PGIC

Symposium “Veilig werken met zeecontainers in relatie tot gassen en dampen”

Het Platform Gassen in Containers (PGIC, een initiatief van FNV Bondgenoten, De Raad Nederlandse Detailhandel, FME, Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie EVO), nodigt u graag uit voor een bijeenkomst “Veilig werken met zeecontainers in relatie tot gassen en dampen” (klik hier voor de uitnodiging ). 

Deze bijeenkomst is op vrijdag 1 juni 2012 bij FNV Bondgenoten aan de Varrolaan 100 in Utrecht en begint om 15.00 uur, afsluiting 17.30 uur met borrel. De bijeenkomst is gratis en aanmelden kan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 1 juni 2012 en u kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.

Platform Gassen in Containers levert opleidingseisen op

In zeecontainers kunnen gassen voorkomen die risico’s opleveren voor medewerkers die containers openen en vervolgens lossen. Door het uitvoeren van een meetonderzoek kunnen deze blootstellingsrisico’s in kaart worden gebracht. Het Platform Gassen in Containers (PGIC) heeft opleidingseisen ontwikkeld voor de mensen die metingen uitvoeren in zeecontainers.

Volgens de Arbo-regelgeving moet een werkgever zijn medewerkers beschermen tegen de risico’s van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Bedrijven die zeecontainers ontvangen, openen en lossen moeten onderzoeken in hoeverre medewerkers aan deze gevaren worden blootgesteld. Vaak moeten daarvoor  gasmetingen worden uitgevoerd. Tot nu toe waren er echter geen eenduidige opleidingseisen vastgesteld voor gasmeetdeskundigen. Hierdoor kon de kwaliteit van gasmetingen niet worden gegarandeerd. Het in 2010 opgerichte PGIC heeft besloten hiervoor normen op te stellen.

Op instigatie van het PGIC hebben daarom afgelopen jaar diverse belanghebbenden gewerkt aan het opstellen van opleidingseisen voor gasmetingen opgesteld. Dit heeft geleid tot Nederlands Technische Afspraken (NTA’s) voor drie verschillende opleidingsniveaus:

·         NTA 7496-1 ‘Opleidingseisen voor hogere gasmeetkundige zeecontainers’

·         NTA 7496-2 ‘Opleidingseisen voor middelbare gasmeetkundige zeecontainers’

·         NTA 7496-3 ‘Opleidingseisen voor lagere gasmeetkundige zeecontainers’

In deel 1 en 2 worden opleidingseisen beschreven voor het vrijgeven van zeecontainers. Deel 3 bevat opleidingseisen voor het screenen van zeecontainers.

Deze normen zijn vooral interessant voor opleiders. Bedrijven moeten er voor zorgen dat als ze mensen examen laten doen, dat conform de nieuwe normen gebeurt. Dat kan naar verwachting vanaf eind 2012. En als bedrijven gasmeetdeskundigen in de arm nemen moeten ze er op letten dat deze mensen het juiste examen aflegden.

Eerder al ontwikkelde het Platform een protocol voor bedrijven (ook in het Engels) en kwam het met een meldpunt voor werkgevers en werknemers. De nu ontwikkelde NTA’s zijn in lijn met het eerder dit jaar gepubliceerde protocol ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers’. De werkgroep is momenteel nog bezig met het opstellen van NTA 7497 ‘Eisen aan gasmetingen voor zeecontainers’.

Succesvolle afronding pilot gasvrij containers

Douane, nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie en Platform Gassen in Containers zijn zeer te spreken over het initiatief van de vis- en vleesconservenbranche voor een gasvrije keten. Begin dit jaar is een pilot gestart voor een gasvrije keten in de vlees- en visconservenbranche.

Deze pilot is een goede aanzet om te komen tot een vorm van horizontaal toezicht. Samenwerken staat hier centraal. Er wordt uitgegaan van de goede bedoelingen van het bedrijf. De overheid hoeft niet meer actief op te treden en dat past in het streven om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen met als keerzijde dat de overheid het inzetten van overheidsmiddelen kan vereenvoudigen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Platform Gassen in Containers presenteert stappenplan ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers’

Jaarlijks komen in Nederland miljoenen zeecontainers met goederen aan. Tijdens het openen en lossen van deze containers kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking komen met deze gassen zoveel mogelijk te minimaliseren, heeft het Platform Gassen in Containers (PGIC) een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.

Klik hier voor het volledige bericht.


Meldpunt incidenten met gegaste containers

Bij ernstige gezondheidsklachten is het natuurlijk belangrijk dat u eerst een arts raadpleegt.

Deze arts kan vervolgens voor informatie over symptomen en behandeling contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), 030-2748888. Het NVIC vraagt dan via deze arts of u mee wilt werken aan het onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek van het NVIC op onze pagina 'Nieuws'.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Platform Gassen in Containers, kunt u contact opnemen met het PGIC via het contactformulier op deze website of per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .